Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

Altalános Szerződési Feltételek – Pataki Cukrász Kt.

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) - a www.beiglifutar.hu webáruházban feladott megrendeléssel létrejövő elektronikus szerződéskötés lépései

 

1.    Bevezető rendelkezések

 

1.1. A jelen ÁSZF a Pataki Cukrász Élelmiszeripari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Vállalkozás”) által üzemeltetett www.beiglifutár.hu címen megtalálható webáruházon („Webáruház”) keresztül igénybe vehető szolgáltatás felhasználási feltételeit és részletes szabályait tartalmazza.

 

1.2. A jelen ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77. §-ban foglalt általános szerződési feltételnek minősül.

 

1.3. A jelen ÁSZF minden esetben a Webáruházon keresztül megkötött egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Ennek megfelelően az egyedi szerződés csak az ÁSZF elfogadását követően jön létre érvényesen. A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy a jelen ÁSZF-ben (ideértve annak mellékleteit is) foglaltakat elolvasta, megértette és elfogadta.

 

2.   A Szolgáltató adatai:

Név: Pataki Cukrász Élelmiszeripari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2030 Érd, Balatoni út 61.

Cégjegyzékszám: 13-09-074700

Adószám: 12237902-2-13

Elektronikus elérhetőség:  rendeles@patakicukraszda.hu 

Weboldal: https://www.beiglifutar.hu/

 

3.   Regisztráció a www.beiglifutar.hu Webáruházba


A regisztráció során a felhasználó köteles a valóságnak megfelelően megadni a kért adatait. Regisztráció után a megadott e-mail címre elektronikus levél formájában egy jóváhagyást kérő regisztráció-visszaigazolást kap a felhasználó, és a levélben szereplő linkre kattintva tudja megerősítenie a regisztrációját. A regisztráció nem feltétele a Webáruházon keresztül történő vásárlásnak, az egyedi szerződés megkötésének. Amennyiben már korábban regisztrálta magát a felhasználó, akkor felhasználó név és jelszó kitöltésével történő azonosítás utáni belépéssel lehet a megrendelést végig vinni és elküldeni. 

 

4.   A megrendelni kívánt termék/termékek kiválasztása


4.1. A Webáruházban megjelenített terméklistából kiválasztott termék/termékek elküldött és emailben visszaigazolt megrendelése képezi a felhasználó és a Vállalkozás között elektronikus formában létrejövő egyedi szerződés tárgyát. A termékek vételárai magyar forint fizetőeszközben vannak kifejezve, tartalmazzák az általános forgalmi adót, és a csomagolást. A megjelenített terméklistáról kiválasztott, a kosárba kerülő termékek neve alatt találhatók az árak. A termékekről a képek illusztráció céllal kerülnek bemutatásra, nem feltétlen az egyezőség a valós termékek külső megjelenésével.

 

4.2. Megrendelés, a fizetési mód és eszköz kiválasztása, rendelés elküldése:
a kosár tartalmának kívánt összeállítása után, szükséges a megrendelői adatok megadása, a szállítási feltételek megjelölése, majd a fizetési mód kiválasztása, végül a megrendelés elküldése. 

4.3. Az egy rendelésre vonatkozó minimum rendelési érték 3000 Ft/rendelés. 


4.4. A megrendelésre kerülő termék/termékek fizetésére több mód adott, melyek közül a megrendelés elküldése előtt választhat a felhasználó. A fizetési mód kiválasztását követően - online bankkártyás fizetés kiválasztása esetén – a fizetések a Simple Pay (a továbbiakban: „Fizetési Szolgáltató”) rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltató az OTP Mobil Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; cégjegyzék száma: 01-09-174466; adószáma: 24386106-2-42.


4.5. Online fizetésnél csak akkor kerül a megrendelés elküldésre, ha a bank a Fizetési Szolgáltató pénzügyi teljesítését visszaigazolja. Amíg a banktól nem érkezik meg a pénzügyi teljesítés igazolása, addig a megrendelés függőben marad, továbbításra nem kerül, a felhasználó visszaigazoló emailt nem kap, ezáltal addig a felhasználó és a Vállalkozás között sem jön létre a megrendelésre vonatkozó egyedi szerződés.

 

4.6. A 'Tovább az összegzéshez" menüpontra kattintva mód nyílik a megrendelés tartalmának és a szállítási cím adatainak ellenőrzésére, majd utolsó lépésként a 'Megrendelem' gombra kattintva történik a megrendelés elküldése. Az esetleges kuponkód megadására a rendelés teljes folyamata során van lehetőség. 

 

5.         Megrendelés visszaigazolása


A Vállalkozás a megrendelés megérkezését elektronikus úton legkésőbb 10 percen belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az a Vállalkozás és a felhasználó számára is egyaránt hozzáférhetővé válik. Amennyiben visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 10 percen belül nem érkezik, felhasználó a kapcsolati adatoknál megadott elérhetőségek valamelyikén érdeklődhet megrendelésének állapotáról: https://www.beiglifutar.hu/index.php?route=information/contact

 

6.            A megrendelt termék/termékek kiszállítása

 

6.1.    Rendelését Érden, Diósdon, díjmentesen a Pataki Futár szállítja otthonába, illetve azok szintén díjmentesen átvehetőek a Pataki Cukrászda üzletekben.

 

6.2. Az ország többi településeire futárszolgálat juttatja el a megrendelt termékeket. Ennek költsége egységesen 1900 Ft.

 

7.            A megrendelt termék/termékek lemondása


7.1. Kizárólag a rendelés feladásától számított 1 órán belül van lehetősége a felhasználónak a lemondásra, amit vagy írásban a rendeles@patakicukraszda.hu email címen, vagy személyesen tehet meg.


7.2. A "Kosár" tartalma a rendelés elküldése előtt bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető, a személyes adatok bármikor változtathatóak. 

 

8.            Problémák, reklamáció, panaszkezelés


8.1. A megrendelés teljesítésével kapcsolatos bármely problémát, reklamációt felhasználó az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken tudja jelezni: e-mail: rendeles@patakicukraszda.hu, vagy telefonon keresztüli élőhangos beszélgetésben, a kapcsolati adatoknál szereplő telefonszámon.


8.2. Bankkártyával előre kiegyenlített megrendeléssel kapcsolatos panasz, reklamáció esetén a megrendelt áru ellenékének visszafizetése a bankkártyás fizetés szabályai szerint történik. Bármely, a cégünk szolgáltatásával kapcsolatos fogyasztói panasz esetén a fogyasztók a lakóhelyük szerinti járási hivatalokhoz fordulhatnak fogyasztóvédelmi bejelentéseikkel, amelyek listája a következő elérhetőségen van nyilvántartva: http://jarasinfo.gov.hu/ 

 

8.3. A fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

 

8.4. A felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület elérhetőségei a http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 weboldalon találhatók. A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és elérhetőségei: Pest Megyei Békéltető Testület; Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. em. 2.; telefonszáma: (+36-1) 792 – 7881; E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

9.         Az ÁSZF hatálya, tartalma, és módosítása

 

9.1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a felhasználóra és a Vállalkozásra.

 

9.2. Jelen ÁSZF 2021. november 22. napjától visszavonásig, vagy a vonatkozó módosítás hatályba lépéséig hatályos.

 

9.3. Az ÁSZF módosítása

 

9.3.1. A Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF-et, az ÁSZF bármely rendelkezése vagy egésze tekintetében, időről időre módosítsa. Az ÁSZF módosítása esetén a Vállalkozás a módosítás tényét, a változások tömör összefoglalását a módosított rendelkezések megjelölésével, a módosítás hatálybalépésének dátumát és a módosított ÁSZF teljes szövegét legalább tíz (10) nappal a hatálybalépést megelőzően elérhetővé teszi a Webáruházban.

 

9.3.2. Az ÁSZF módosításai a hatálybalépésük időpontjában már létrejött egyedi szerződéseket nem érintik.

 

10.          Adatvédelem

 

10.1. A Webáruházon elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatosan magánszemélyek személyes adatainak kezelésére is sor kerül. Az adatkezelés részletes szabályait a külön Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, amely az ÁSZF részét képezi. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az ÁSZF elfogadásával az Adatkezelési Tájékoztatót is kifejezetten elfogadja.

 

10.2. Az Adatkezelési Tájékoztató a www.beiglifutár.hu linken érhető el.

 

11.     A Szolgáltató szellemi tulajdonjogai 

 

11.1. A „beiglifutár” elnevezés kizárólagos jogosultja a Vállalkozás. A felhasználó a Vállalkozás kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása és engedélye nélkül nem jogosult a „beiglifutár” megjelölés vagy azzal összetéveszthető más megjelölés védjegyként, cégnévként, üzleti névként, domain névként vagy bármely más módon való használatára, bejelentésére, vagy más módon a megjelöléshez kapcsolódó jogok követelésére és érvényesítésére.

 

11.2. Felhasználó a „beiglifutár” megjelölést nem használhatja a jelen ÁSZF-be, vagy a Vállalkozás jogos, illetőleg üzleti érdekeibe ütköző módon.

 

11.3. A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy a szellemi tulajdonjogai megsértésének észlelése esetén jogos érdekeinek védelme érdekében a jogsértővel szemben jogait és igényeit bírói úton érvényesítse.

 

12.    Egyéb rendelkezések

 

12.1. Jelen ÁSZF-re a magyar jog irányadó.

 

12.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A felek kötelesek minden vitás helyzetet békés úton és tárgyalások útján rendezni. A felhasználó minden panaszával, aggályával vagy minden egyéb a szolgáltatáshoz kapcsolódó kérdésével köteles elsődlegesen a Vállalkozáshoz fordulni a vitás kérdések hatékony, gyors és a békés utón történő feloldása és megoldása érdekében. Amennyiben ez nem lehetséges, a felek jogvitájuk rendezésére a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát kötik ki.

 

MELLÉKLETEK:

1. melléklet – Adatkezelési tájékoztató